Cititi asemenea:

Spre amintire
si în-spre mãrirea lui Dumnezeu amin

Fost-a când Românii din Transilvania, Banat si Crisana, ne mai putând suporta supunere strãinã sub guvernul Ungar, si greutãtile impuse de acest guvern despotic, si când singura mângâiere si razã de luminã le-au rãmas în biserica si legea strabunã.

Cãlãuziti de preotii si apostolii neamului Românesc, poporul Român a reunsit de a-si pãstra limba sa, obiceiurile sale si mai presus de toate legea orthodoxã asa nestirbitã dupã cum a primit-o de la sfintii apostoli si pãrintii biserici nealterând nimic din sfânta traditie în ciuda tuturor încercãrilor si veacurilor întunecate cari au venit peste bietul Român. Pe la inceputul veacului XX-lea Românilor din fosta împãrãtie Austro-Ungarã le strãluceste o nouã sperantã de libertate si de un traiu mai omenesc. Aceastã sperantã strãlucea ca un far puternic de lumina peste Oceanul Atlantic si peste continentul European. America!

America cu munca si rãsplata vlãgii românesti. Românii de pretutindenea au plecat peste ocean spre tara fãgãduintii America, si-au lãsat familii, pãrintii, surori, frati si casa pãrinteascã . Însã Legea si credinta în Dumnezeu le-a adus cu el spre a le dezvolta si în "lumea nouã".

Românii ajunsi în orasul Philadelphia si stabiliti definitiv, având copii si familii, au emigrat din binecuvântata tarã a Banatului, din comunele: Pesac, Sân. Nicolau Mare, Comlas, Igris, Sat-Chinez, Lovrin, Lunga, etc.

Ajunsi si stabiliti aici, au organizat parohie de lage strãbuna la 22 Iunie anul domnului 1913, ajutati fiind de biserica Anglicanã din loc care le-a pus la dispozitie partea de sus a actualului lãcas spre a avea servicii dumnezeesti si-a se ruga. La anul 1922 aceeasi episcopie Anglicanã predã românilor Biserica ce mare din American si Brown street care este ocupatã si azi la data aceasta.

În anul 1931 acestei biserici i s-a fãcut o reparatie generalã si s-a sfintit în Duminica 24 Mai 1931 de preotii Ioan Truta protopop, Stefan Oprean, Ioan Popovici si P. Crãciun. Urmãtorii sunt acei care au contribuit cu banul lor spre acoperirea speselor.


Pr. Ioan Popovici

  Depus-au
muncã si sacrificiu. Arãtat-au dragoste fatã de casa domnului, încredere bãrbatie si obiedientã.
Comitetul anului 1931
 
Ginna Callu 10
Mihaiu Lata si fam 15
Traian Milos 5
Lazãr Boldovici 10
Teodor Andras 5
Dimitrie Bogdan 5
Gheorghe Lautas 5
Ioan Ardelean si fam 5
Ioan si Catita Radici 5
Gheorghe Ivascu si fam 5
Ioan Croitor si fam 5
Vichentie Ionescu 5
Arcadie Micsa 5
Mihaiu Ardelean 5
Iancu Apostol 5
Pavel Velici 5
Petru Rosu 5
Ioan Tantoi 5
Iosiv Lazarica 5
Teodor Vatca 5
Simion Galu 5
Andrei Andrei 5
Ioan Alexiak5
Mihaiu Brancu 5
Teodor Oprea 5
Constantin Diminescu 5
Ilie Vatca 5
Gheorghe Niculita 5
Gheorghe S. Candea 5
Ioan Nichifor 5
Gheorghe Iancu 5
Gheorghe Garbi 5
Mihaila Brancu 5
Nicolae Sumantu 5
Gheoghe Miroch 5
Stefan si Veronica Preda 5
Ioan Bogdan "Macei" 5
Toma Batejan 7
Mihaiu T. Damian 6
Gheorghe Bogdanescu 6
Mihaiu Bebean 5
Octavian Nedelcu 4
Victor Oprea 8
Simion Minda 2
Iepta Minda 1
Aurel Paladie 2
Gheorghe Tintoi 1
Petru Macavei 8
Teodor Ceoban 8
Ioan Tantoi 1
Catarina Dramandi 1
Zinca Petrov 1
Gheorghe Boian 1

Pr. Ioan Popovici
Ioan Radici presedinte
Mihai G. Marian vice presedinte
Constantin Gavosdean tutor I
Gheorghe Magdin tutor II
Ioan Groza tutor III
Teodor Bacican fost tutor
Gheorghe S Candea secretar
Gheorghe P Popa fost secretar
Partenie Batejan cantor
Ioan Bogdan "Macei"
Gheorghe Tarca
Ioan Lautas
Nicolae Sumantu
Mihaiu Ardelean

Mihaiu G. Marian si fam 20
Ioan Lautas si fam 15
Partenie Batejan si fam 15
Pr Ioan Popovici si sotia 10
Petru Olarean si fam 10
Gheorghe Batejan si fam 10
Gheorghe Magdin si fam 10
Vasile Farca si sotia 10
Gavrila Milos si fam 10
Ioan Bogdan si fam 10
Const. Gavojdean si fam 10
Vasile Marian si fam 10
Vasile Dobos 1
Gligor Lupsa 2
Gheorghe Plapsa 2
Mihaiu Craciun 1
N. Lopaziak 1
Ion Gheorghe1
Albu 1
Ira Civacevici 1
Teodor Rosu 1
Paia Isaac 3
P. Apell 1
Ion Minda 3
Gheorghe Craznic 2
Alex Sociac 1
Floarea Orcia 3
Iuliana Tomas 1
Ghigor Farca 2
Gheorghe Sumandan 3
Lazar Sumandan 1
Gincu Matei 1
Nicolae Isac 1
Nicolae Toconita 1
Arest Matici 1
Milan Radu 2
Ilie Todose 2
Barbu Dalagolu 1
I. Blanay 1
Ion Caba 1
Ioan Nicoara 1
Gheorghe Lata 2
Traina Micsa 3
Teodor Ianovici 1
Dl. Strilbski 2
Petru Cretu 2
Traian Ivan 2
Eva Miescu 2
Dimitrie Bogdan 1
Ludovic Lepner 2
Alex Pavlovici 1
Ioan Nemeth 1
Florita Rosiu 1
Societatea "Bãnãteana Vasile Alexandri" 150
Cl. Doamnelor Române 900
Cl. Tineretului Român 100
Parohia "S-ta Maria" Cleveland 10
Parohia "S-ta Maria" St. Paul 5
Parohia "Adormirea Maici Domnului" Chicago 5
Parohia "S-tii Arhangheli" Roebling 5
Soc. Voluntarii Rom. 5
Parohia "S-tii Apostoli Petru si Pavel" Detroit 5
Parohia "St. Ioan Botezatorul" Erie, PA 5
Biserica Rusa Philadelphia 5
Soc. "Albina" New Castle 5
Parohia "S-tii Constantin si Elena" 2
Soc. "Adevarul" Bethlehem 5
Parohia "Pogorarea Duhului Sfant" Gorj 5
G Lucaci Zakezeski 1
Pantilie Costa 1
Gust. Covazi 2
Ioan Lescu 2
Tudor Marian 2
Dumitru Nicolescu 2
Teodor Dobos 2
Dimitrie Blanar 3
Vasile Pop 3
Sofia Garzeu 2
Achim Dumineca 1
Marina Isac 1
Vioara Craciun 2
Ilie Calin 2
Anca Dacia 1
Anna McLean 2
Cusman Oncea 1
Ioan Lungu 1
Marcu Damianov 1

Multumimu-ti tie Dumnezeule pãrinte si tata, Fiule si Duhule sfinte, pentru ca ne-ai învrednicit pre noi fiii tãi, înstrãinati în pamânt stãin, de-a ridica si-a înzestra Biserica în care sã te preamãrim, sã-ti multãmim si sã ne rugãm noi si copiii nostrii.
Aduti aminte stãpane Doamne de Ctitorii cari au trecut la vecinica odihnã.
Pomeneste-i doamne pe toti binefãcãtorii acestei sfinte biserici. Fie ca jertfa si ostenelile lor primite pe jertfelnicul tãu cel mai pre sus de ceriuri. - Amin

Pr. Ioan Popovici

Scrisu-sa si s-au pomenit spre vecinica amintire, azi în ziua de sfintii Constantin si Elena 21 Mai A.D. 1931

Mãrire tie celui ce ne-ai arãtat nouã lumina, mãrire întru cel de sus Dumnezeu si pe pãmânt pace intre oameni bunã voire.

Pentru Parohia româna orthodoxã "Pogorârea Duhului Sfânt" din Philadelphia, PA. 17 Iunie 1931.

George S. Candea secretar Ioan Radici presedinte Constantin Gavosdean tutor I

Top