Cititi asemenea:

Istoria si întemeierea bisericii noastre

Prima atestare de organizare a comunitãtii româno-americane din zona Philadelphia apare in 1906 odatã cu fondarea societãtii de binefacere ?Bãnãtiana? de cãtre emigranti din provincia Banat, sud-estul româniei. Cei mai multi din acesti primi emigranti s-au stabilit în cartierul Northern Liberties între strãzile Spring Garden cu Poplar si Second & Fifth Streets. Deoarece comunitatea nu avea local pentru bisericã, membrii se adunau în hala socialã pentru a cânta imnuri. Ocazional se tineau slujbe de cãtre clerici români în vizitã.

Dupã oficierea slujbei de Rusalii în 13 iunie 1913, o adunare compusã din 23 de membrii ai societãtii au hotãrât sã declare publicã înfiintarea parohiei române ortodoxe numitã Biserica Ortodoxã Româna Pogorârea Duhului Sfânt. Serviciile religioase au continuat în hala socialã pânã în 1919, când Dioceza Episcopalã Protestantã a oferit congregatiei române ortodoxe folosirea gratuitã a spatiului din spate al Bisericii Episcopale St. John pe American cu Brown st. chiar în centrul coloniei românesti. În anul 1923 Dioceza Episcopalã a donat congregatiei românesti întreg spatiul, incluzând clãdirea bisericii, proiectatã de renumitul arhitect din Philadelphia William Strickland în 1815.

În primii 16 ani ai existentei sale, Biserica Ortodoxã Româna Pogorârea Duhului Sfânt a fost slujitã de nu mai putin de nouã preoti. În 1929 congregatia si-a întâmpinat pe primul preot permanent, Pr. John Popovici (1890-1973). Acest prim preot român a servit comunitatea timp de aproape 40 de ani pânã la pensionarea sa în 1968.

În 1965 s-a hotãrât strãmutarea parohiei în suburbia Philadelphiei, Elkins Park, în Montgomery county. Acolo enoriasii au cumpãrat si transformat o bisericã presbiterianã în stil gotic împreunã cu casa parohialã, teren, si clãdirea aferentã bisercii. Biserica a fost renovatã dupã cerintele ortodoxe si sfintitã la 26 septembrie 1965 de cãtre Archiepiscopul Valerian Trifa.

Dupã pãstorirea îndelungatã a Pr. Popovici au urmat Pr. Peter Lipovan (l968-1975), Pr. Mircea Marinescu (l975-1997), Pr. Eugen Vasilescu (l997-2000), si Pr. Adrian Grigoras (2001-2017).

În prezent preotul paroh este Pr. Sabin Pop. Parohia este membrã a Episcopatului Român Ortodox din America, cu sediul în Jackson, Michigan, si condusã de Prea Sfintia Sa Archiepiscopul Nathaniel Popp.

Congregatia numãrã peste 100 de membrii, multi dintre ei din familii la a doua pânã la a patra generatie de români-americani. Majoritatea este însã formatã din emigranti recenti din toate regiunile României. Serviciul religios se tine în fiecare duminicã începând de la ora 9:30, vineri seara de la 7:00 în timpul verii si iarna la 6:00 p.m în românã si englezã. Diferite activitãti culturale precum baluri, agape, spectacole muzicale si de teatru au loc în tot cursul anului. Un muzeu de cultura româno-americanã, organizat si sponsorizat de societatea Bãnãtiana este deschis pentru public cu programare.

Top